Webwinkels: groot tekort aan goed personeel

jobline-blog (8)
0

Nederlandse webwinkels zitten te springen om personeel. Ze zitten vooral verlegen om hoogopgeleide mensen met expertise op het gebied van online marketing en data-analyse.

Een onderzoek van Thuiswinkel.org, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia met Human Capital Tafel Logistiek, laat zien dat meer dan de helft van de respondenten komend half jaar personeelsproblemen verwacht. Of en hoe dat effect zal hebben op de decemberverkopen schatten de onderzoekers niet in.

Het afgelopen halfjaar werden ruim 7.800 mensen gezocht in diverse e-commerce-functiegebieden. Dit aantal loopt in de nabije toekomst verder op. Dat komt in 73 procent van de gevallen door uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Ook vervanging van personeel (62%), behoefte aan nieuwe digitale competenties (38%) en verandering van bedrijfsactiviteiten (34%) spelen een rol.

Opvallend daarbij is de grote vraag naar hoger opgeleiden: 77 procent van de vacatures is HBO+.

“Bij zelfstandige webwinkels en de webwinkels van fysieke winkels zijn in totaal inmiddels 125.000 mensen werkzaam. Het gaat om ruim 20.000 hoger opgeleide mensen met specifieke e-commerceskills, 80.000 man aan ondersteunend personeel en nog eens ruim 20.000 zelfstandigen met een webwinkel.”

Om de personele gaten te vullen, besluit vier op de tien werkgevers om mensen aan te nemen onder het gewenste kennis- en opleidingsniveau. Die mensen worden dan bijgeschoold met cursussen of gewoon tijdens het werken. Dertig procent van de werkgevers stelt zijn eisen niet naar beneden bij, maar gaat intensiveren reclame maken voor zijn vacatures. Bijna een kwart zegt dan ook in het buitenland naar mensen te zoeken.

Thuiswinkel.org gebruikt het onderzoek om nog een keer hardop te pleiten voor het versneld omvormen van curricula in het hoger onderwijs en de herscholing van zittend personeel van groot belang.

Webwinkels in Nederland zetten in 2016 voor twintig miljard euro om, een bedrag dat dit jaar oploopt tot rond de 25 miljard. Het zijn vooral de grootste webwinkels die financieel de grootste stappen vooruit zetten.

Bron: https://www.emerce.nl/nieuws/nederlandse-webwinkels-groot-tekort-goed-personeel

Related Blogs

Leave us a comment