Aantal vacatures neemt toe

aantal vacatures neemt toe
0
Eind december 2016 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 169 duizend vacatures open. Dat zijn er 8 duizend meer dan een kwartaal eerder.
Het aantal vacatures stijgt al veertien kwartalen op rij, maar heeft nog niet het niveau van voor de crisis bereikt. Het huidige aantal openstaande vacatures ligt nog altijd 80 duizendlager dan de recordstand uit 2007. In totaal kwamen er de afgelopen veertien kwartalen 74 duizend vacatures bij, gemiddeld ruim 5 duizend per kwartaal.In veel bedrijfstakken waren er eind december 2016 meer vacatures dan eind september. Dit geldt vooral voor de handel, met 2 duizend vacatures meer. In de gezondheidszorg stonden 1 duizend vacatures meer open. In de zorg nam het aantal vacatures het afgelopen jaar het meest toe. Eind december 2016 waren er bijna 8 duizend openstaande vacatures meer dan aan het einde van 2015.Het aantal openstaande vacatures aan het einde van een kwartaal is het resultaat van nieuwe en vervulde vacatures gedurende een kwartaal. Dit is de zogeheten dynamiek van de arbeidsmarkt. In het vierde kwartaal van 2016 neemt het aantal openstaande vacatures toe. Er ontstonden 224 duizend nieuwe vacatures, dit zijn 4 duizend minder dan een kwartaal eerder. In het vierde kwartaal zijn er 220 duizend vacatures vervuld, dat zijn er 11 duizend minder dan in het derde kwartaal, maar 21 duizend meer dan een jaar eerder.

In het vierde kwartaal van 2016 waren er 29 duizend werklozen minder dan het kwartaal daarvoor. Het werkloosheidspercentage ging daarmee van 5,8 naar 5,5 procent.
Eind 2013 waren er voor iedere vacature nog bijna 7 werklozen beschikbaar. Eind 2016 is dit afgenomen naar 3 werklozen per vacature. De arbeidsmarkt blijft echter nog steeds ruim, al loopt de spanning wel iets op. Medio 2008 waren er bijna evenveel vacatures als werklozen. Door de crisis nam de werkloosheid toe en halveerde het aantal vacatures, waardoor de spanning op de arbeidsmarkt afnam.

bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/07/aantal-vacatures-neemt-toe

Leave us a comment