Aansluiting op de arbeidsmarkt gaat niet snel genoeg

Business Colleagues Together Teamwork Working Office
0

Samenwerken om de ontwikkeling van digital talent te versnellen

De online consumentenbestedingen groeien onverminderd door, afgelopen kwartaal weer met 13% naar €10,66 miljard. De e-commercemarkt neemt de ‘e-arbeidsmarkt’ mee in haar groei, zo blijkt uit ons onderzoek door Panteia naar de e-commercewerkgelegenheid. Het totaal aantal e-commercespecialisten bij webwinkels en omnichannel spelers stijgt jaarlijks met 7% en zal in 2020 rond de 50.000 uitkomen. Dit is exclusief zo’n 80.000 werknemers in ondersteunende functies en digital specialisten in andere bedrijfstakken waar digitale innovatie centraal staat. Hierbij kun je denken aan fabrikanten en B2B bedrijven. E-commerce gaat als een breinaald door alle sectoren heen.

Een groeiende online markt zorgt voor een groeiende e-commerce arbeidsmarkt

Afgelopen 6 maanden telden we 7.800 vacatures in diverse e-commerce functiegebieden zoals online marketing, webshop management, e-fulfilment, data analyse en software development. In 73% van de gevallen speelt uitbreiding van bedrijfsactiviteiten een rol bij het ontstaan van vacatures. Maar ook vervanging van personeel blijkt in vaak de reden te zijn (62%). Er is sprake van een dynamische e-arbeidsmarkt waarin gewilde e-commercespecialisten relatief snel van baan wisselen.

 

De vijver van e-commerce talent is te klein

De online arbeidsmarkt kan de groei van de sector niet bijhouden. Dit is het kernprobleem van de e-commerce-arbeidsmarkt. Uit ons onderzoek blijkt dat 60% van de webwinkels en omnichannel spelers kampt met moeilijk vervulbare vacatures. De oorzaak is een tekort aan sollicitanten met de juiste expertise.

 

Ik vond het verrassend dat vacatures voor online marketeers in de praktijk het moeilijkst te vervullen zijn (51% van de werkgevers kan deze functie niet invullen). Andere stoelen die lang leeg blijven zijn die van de data analist (37%), de front end developer (34%), de back end developer (33%) en de customer journey specialist (30%). Het senioriteitsniveau ligt overigens bij de online business functies, zoals online marketing, wat lager dan bij IT-functies. Het versneld opschalen van het hoger onderwijs in deze disciplines zodat er meer starters met e-commerceskills de markt op komen, heeft dus absoluut zin.

Geen concessies op het gebied van kwaliteit

Ondanks de problemen met het vervullen van vacatures, doen bedrijven zo min mogelijk concessies op het gebied van kwaliteit. Een juiste invulling van deze vacatures is voor hen van strategisch belang. Uit ons onderzoek blijkt dat 30% van de bedrijven niet bereid is om de functie-eisen aan te passen. Zij zoeken liever langer door naar de ideale kandidaat, dan concessies te doen. Lukt dat niet binnen Nederland dan wordt in 22% van de gevallen internationaal gezocht. 39% van de werkgevers is bereid om mensen met minder e-commerce werkervaring aan te nemen. Deze werkgevers zorgen zelf voor bijscholing en training on the job.

E-commerce vraagt om hoger opgeleide mensen

Als we kijken naar het gevraagde opleidingsniveau van de vacatures, dan kunnen we een duidelijke conclusie trekken. E-commerce vraagt om hoger opgeleide mensen. In 80% van de vacatures wordt hbo-niveau gevraagd, al dan niet in combinatie met mbo of wo. 38% van de vacatures vraagt wo (of wo/hbo) en 23% vraagt mbo (of mbo/hbo). Het hbo is duidelijk hofleverancier van de e-commercesector en in grote mate bepalend voor de toekomst van de e-commerce-arbeidsmarkt.
De opleidingseisen zullen in de toekomst niet dalen, maar eerder scherper worden. 20% van de webwinkels verwacht de lat te verhogen en nog eens 20% verwacht verscherping in de vorm van aanvullende certificaten. De e-Academy-certificaten voor afstudeerders voorzien hiermee dus in een behoefte van het bedrijfsleven.

Samenwerking is sleutel tot versnelling

De grote vraag is hoe we kunnen komen tot versnelling van het aantal afstudeerders met kennis en vaardigheden binnen het digitale domein. We moeten op zoek naar maatregelen gericht op kwantiteit én kwaliteit, want beide zijn belangrijk. In onze optiek is samenwerken de sleutel tot versnelling.

De snelheid en complexiteit van innovatie maakt dat we niet alles meer alleen afkunnen. Retailers gaan samenwerken met platforms om meer consumenten te kunnen bereiken. Webwinkels werken samen met logistieke partijen om te kunnen voldoen aan de steeds maar stijgende verwachtingen van de consument omtrent levering. Ons onderzoeksprogramma ShoppingTomorrow is een mooi voorbeeld van samenwerking.  Concurrerende e-commercebedrijven zitten samen aan tafel om kennis te delen of om gezamenlijke initiatieven op te starten.

Komen tot een gezamenlijke basis

Curriculum ontwikkeling is een intensieve klus die vaak rust op de schouders van een paar mensen. Daarmee is het in mijn optiek een van de grootste struikelblokken bij versnelling. De vraag is hoe we dit beter kunnen organiseren. Op veel van de inhoud is er common ground, of het nu gaat om onderwerpen als zoekmachinemarketing, conversie-optimalisatie of e-fulfilment. Het is niet nodig om op 15 plaatsen in Nederland hiervoor het wiel opnieuw uit te vinden.
Met een gemeenschappelijk curriculum fundament ontstaat er ruimte om te differentiëren op de zaken waarmee opleiders het verschil kunnen maken. Laat studenten hun kennis toepassen in praktijksituaties, om zo de plan-do-check-act cyclus te doorlopen. Laat hen agile werkvormen oefenen door interdisciplinair samen te werken. Train ze op de soft skills die nodig zijn om hierin optimaal te kunnen functioneren. En last but not least: train docenten om hun studenten te coachen.

Ik zie mooie voorbeelden hiervan voorbijkomen bij de opleiders die door e-Academy zijn gecertificeerd. Hun afstudeerders vinden niet voor niets vaak snel een baan. Maar om de talentvijver zowel kwalitatief als kwantitatief te vergroten, is krachtenbundeling noodzakelijk. Initiatieven hiertoe omarmen wij dan ook met enthousiasme!

 bron: https://www.e-academy.nl/nieuws/215/samenwerken-om-de-ontwikkeling-van-digital-talent-te-versnellen

Leave us a comment